اخذ مدرک همسطح

برای اخذ مدرک همسطح یک سری اصول و شرایط خاصی لازم است .که دانستن آن ها قبل از اقدام به این کار خالی از لطف نیست. در این متن قصد داریم تا شما را با این اصول و قواعد و شرایط اخذ مدرک معادل آشنا کنیم. جمع بندی و ارزیابی دوره های آموزشی، دوره های ضمن خدمت، تجربیات کاری و تبدیل کردن آن به مدرک معادل از مقطع دیپلم تا دکتری امکان پذیر است.

اخذ مدرک همسطح

برای اخذ مدرک همسطح یک سری اصول و شرایط خاصی لازم است .که دانستن آن ها قبل از اقدام به این کار خالی از لطف نیست.

در این متن قصد داریم تا شما را با این اصول و قواعد و شرایط اخذ مدرک معادل آشنا کنیم. جمع بندی و ارزیابی دوره های آموزشی، دوره های ضمن خدمت، تجربیات کاری و تبدیل کردن آن به مدرک معادل از مقطع دیپلم تا دکتری امکان پذیر است.

در واقع می توان گفت که همسطح سازی مدرک معادل به این معنی است

که اشخاص قابلیت ها و توانایی هایی را که در مدرک ذکر شده اند را داشته

و آن ها این قابلیت را دارند که آن را به شکل یک گواهی نامه معتبر و یکجا ارائه نمایند.